Jaarverslag 2021 van de KBO afdeling Wateringen

Jaarverslag 2021,

Het bestuur van de vereniging bestond in 2021 uit mw. A.E.M. van der Hee-Lammers (voorzitter), dhr. Th.J. Vis (vice-voorzitter), dhr. D. Kraaijenbrink (secretaris), dhr. J.J. Vollering (penningmeester), mw. E. de Kok-Gertenaar (lid), dhr. M.P.A. Olsthoorn (lid) en mw. C.H.M.  van Rossum-Broch. Op 14 oktober trad mw. De Kok-Gertenaar af en werd zij opgevolgd door de heer C.W.J. Grolleman.

Begin 2021 telde de vereniging 619 leden, eind 2021 waren dat er ongeveer evenveel, hopelijk hebben we het dieptepunt bereikt. Er zijn ons helaas weer een aantal trouwe leden ontvallen.

Naast algemene ondersteuning van ouderen (door onder meer de Vrijwillige Ouderenadviseur en de Belastinginvullers) ontplooide de vereniging gedurende de korte perioden dat dat mogelijk was wekelijkse activiteiten onder meer op het gebied van Biljart, Bridge, Creativiteit en Klaverjas. Ongeveer een derde van onze leden nam aan één of meer van deze activiteiten deel. De jaarlijkse feestelijke drives met Pasen en met Kerst konden helaas niet doorgaan.

In het jaar 2021 konden door de commissie ‘Uit Goed Voor U’ weinig recreatieve en/of culturele activiteiten georganiseerd waarvoor normaliter ruime belangstelling is. Buiten bezoeken aan Vander Klooster mode op 31 mei en 13 oktober, de vakantieweek van 31 juli tot 7 augustus, het kaartweekend van 1 tot 3 oktober en een rondleiding in de WOS studio’s op 3 november kon er niets doorgaan.

Gedurende de zomermaanden (vanaf 13 juli) en de eerste maanden van het nieuwe seizoen konden de soosactiviteiten even doorgaan, daarna ging het land weer ‘op slot’ (op 14 november).

Het seizoen 2021-2022 werd op 7 september 2021 geopend met een bijeenkomst met een korte dienst door diaken Walther Burgering ondersteund door Nico Meijer. Muzikale ondersteuning was er door entertainer/volkszanger Koos Janssen.

Het kaartweekend werd bij de bridgers gewonnen door Louise Berendse met Ien Oosterlee en bij het klaverjassen door Wim Berendse. Er vond in 2021 helaas geen Klaverjasmarathon plaats..

Van 4 t/m 25 oktober konden de leden met een Rabobankrekening (die ook lid zijn van de Rabobank) onze vereniging steunen door hun stemmen (maximaal 2 stemmen per vereniging) uit te brengen in de Rabobank Clubsupport Campagne. In 2021 stemde u € 1446,95 voor ons bij elkaar, proficiat!

Op 14 oktober 2021 vond de Algemene Vergadering plaats. Bij deze gelegenheid trad mw. De Kok-Gertenaar af als bestuurslid en werd zij opgevolgd door dhr. Grolleman. Gedurende deze bijeenkomst kon ook onze nieuwe webmaster mevrouw El van der Valk worden gepresenteerd. Zij heeft de website inmiddels weer goed leesbaar/bruikbaar gemaakt.

Rond Sinterklaas werden de ruim 40 vrijwilligers zoals gebruikelijk bedacht met een cadeautje voor hun belangeloze inzet.

Uw bestuur vergaderde zeven maal in 2021. Daarnaast zouden één of meer bestuursleden de reguliere vergaderingen bezocht hebben van de gezamenlijke Westlandse KBO’s, van de KBO-regio Delft-Westland-Oostland (DWO) en van de provinciale KBO-ZH, echter, deze werden voor een belangrijk deel afgelast wegens corona.

Wateringen, 26 april 2022,
D. Kraaijenbrink, secretaris

[ In totaal 12 maal bekeken, vandaag 1 maal ]

Dit vind je misschien ook leuk...