Ouderenadvies

Op deze pagina kunt u alles lezen over ouderenadvies.

Onder meer  onze eigen VOA ( Vrijwillige Ouderen Adviseur)  een opleiding tot VOA   door KBO en andere zaken

OuderenadviseurOpleiding tot VOATaak Uitgebreid

foto Petra rouss1Wat doet de Vrijwillig Ouderenadviseur (VOA)? Ook KBO Wateringen heeft een  Vrijwillige Ouderen adviseur (VOA).Petra Rouss vervult deze rol al enige tijd  en u kunt haar rechtstreeks benaderen voor inlichtingen  of om haar in te schakelen door een telefoontje of e-mail te sturen aan: Petra Rouss, telefoon 0174 -298075 of E-mailen

Taak van de VOA (vrijwillige ouderenadviseur)

De VOA is een vrijwilliger die op verzoek van de hulpvrager ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op de terreinen inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. De VOA heeft niet de taak dwingende adviezen te geven of vragen tot in de finesses op te lossen. De taak ligt veel meer in de probleem-verheldering, het meedenken, het informeren en het verwijzen. Belangrijk hierbij is dat de oudere zo mogelijk zelf weer de touwtjes in handen heeft en de eigen stuurkracht (her)vindt. De VOA is opgeleid via een cursus, die georganiseerd is door de gezamenlijke ouderenbonden (KBO, PCOB en ANBO).

Samen met de hulpvrager wordt bekeken wat precies de vraag is en waar de oplossing gevonden kan worden. De VOA kan mogelijkheden aandragen, de weg wijzen, ondersteunen en helpen.

Deze ondersteuning is aanvullend op de professionele ondersteuning, die de welzijnsadviseurs (voorheen ouderenadviseurs) van Vitis Welzijn Westland bieden. De hulp van de VOA is laagdrempelig; door het vrijwillige karakter kan vaak meer tijd en aandacht aan de oudere besteed worden dan beroepskrachten dat kunnen. Bij ingewikkelde hulpvragen kan de VOA weer terugvallen op de beroepskrachten.

Voorbeelden van hulpvragen, waarvoor de VOA ingeschakeld kan worden:

 • Doordat ik slecht ter been ben, kan ik niet meer mijn hobby uitoefenen en zie ik minder mensen. Wat kan ik hieraan doen?

 • Kom ik in aanmerking voor huursubsidie?

 • Hoe hoog is de eigen bijdrage voor de Wmo (of AWBZ) als ik hulp ga ontvangen?

 • Hoe kan ik nu al regelen wat ik wel of niet meer aan verzorging wil aan het einde van mijn leven?

 • Wat kan ik doen om te voorkomen dat ik in en om mijn huis val?

 • Welke verschillende vormen van personenalarmering zijn er en hoe regel ik dat?

 • Wanneer moet ik mentorschap, curatele of bewindvoering gaan regelen voor mijn dementerende partner?

 • Hoe kan ik mij voorbereiden op het “keukentafelgesprek” als ik een Wmo-aanvraag doe?

 • Nadat mijn partner is overleden weet ik niet goed raad met alle administratie. Hoe moet ik dit aanpakken?

U kunt de VOA in Wateringen rechtstreeks inschakelen door een telefoontje of e-mail te sturen aan:

Petra Rouss, telefoon 0174 -298075 of E-mailen

Wilt u voor onze afdeling van de KBO, worden opgeleid tot vrijwillig ouderenadviseur (VOA)? Dan kunt u zich als geïnteresseerde melden bij het bestuur.

Er zijn thans ca. 100 vrijwillige ouderenadviseurs (VOA’s) werkzaam in Zuid-Holland. Om dit aantal op peil te houden en zelfs op te voeren, wordt er gestreefd naar een evenwichtige spreiding voor geheel Zuid-Holland.
De kern van de ouderenadviseur is gelegen in het met ‘raad en daad’ bijstaan van oudere mensen die moeite krijgen (of reeds hebben) met het voortzetten van een zelfstandig bestaan. De ‘raad’ verwijst naar informatie en advies, de ‘daad’ naar bemiddeling en begeleiding. Dit bijstaan bestrijkt grotendeels de gebieden van wonen, vervoer, welzijn, sociale activiteiten, zorgverlening, inkomsten en ondersteuning.De cursus omvat 7 á 8 bijeenkomsten.

Bij aanmelding dienen in beginsel competenties/vaardigheden aanwezig te zijn, waarbij gedacht wordt aan o.m.:
• goede beheersing van de Nederlandse taal,
• interesse in de doelgroep,
• inlevingsvermogen,
• goed kunnen luisteren,
• respect voor mensen en meningen,
• samen willen en kunnen werken met beroepskrachten,
• over een lokaal netwerk beschikken,
• rust en geduld, tijd en ervaring bezitten.
De opleiding is er tevens op gericht verdere vaardigheden aan te leren. Daarnaast is het gewenst dat cursisten in het bezit zijn van een PC met internetaansluiting en een e-mailadres. Na het verkrijgen van het certificaat, bij afronding van de cursus, geldt de verplichting om jaarlijks minstens één bijscholingsdag (terugkomdag) bij te wonen als werkzame vrijwillige ouderenadviseur.Dit project wordt uitgevoerd onder leiding van het bondsbestuur KBO Z-H. KBO-leden zijn vrijgesteld van het betalen van cursusgelden.
Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door onze afdeling!

Wat doet de Vrijwillig Ouderenadviseur (VOA)?

De VOA is een vrijwilliger die op uw verzoek ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en voorzieningen op de terreinen inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. De VOA heeft niet de taak dwingende adviezen te geven of vragen tot in de finesses op te lossen. De taak ligt veel meer in de probleemverheldering, het meedenken, het informeren en het verwijzen. Belangrijk hierbij is dat u zo mogelijk zelf weer de touwtjes in handen heeft en de eigen stuurkracht (her)vindt. De VOA is opgeleid via een cursus, die georganiseerd is door de gezamenlijke ouderenbonden.

Samen met u wordt bekeken wat precies de vraag is en waar de oplossing gevonden kan worden. De VOA kan mogelijkheden aandragen, de weg wijzen, ondersteunen en helpen.

Deze ondersteuning is aanvullend op de professionele ondersteuning, die de welzijnsadviseurs (voorheen ouderenadviseurs) van Vitis Welzijn Westland bieden. De hulp van de VOA is laagdrempelig; door het vrijwillige karakter kan vaak meer tijd en aandacht aan u besteed worden dan beroepskrachten dat kunnen. Bij ingewikkelde hulpvragen kan de VOA weer terugvallen op de beroepskrachten.

Met welke vragen kan ik bijvoorbeeld bij de VOA terecht?

 • Doordat ik slecht ter been ben, kan ik niet meer mijn hobby uitoefenen en zie ik minder mensen. Wat kan ik hieraan doen?

 • Kom ik in aanmerking voor huursubsidie?

 • Hoe hoog is de eigen bijdrage voor de Wmo (of AWBZ) als ik hulp ga ontvangen?

 • Hoe kan ik nu al regelen wat ik wel of niet meer aan verzorging wil aan het einde van mijn leven?

 • Wat kan ik doen om te voorkomen dat ik in en om mijn huis val?wegwijzer

 • Welke verschillende vormen van personenalarmering zijn er en hoe regel ik dat?

 • Wanneer moet ik mentorschap, curatele of bewindvoering gaan regelen voor mijn dementerende partner?

 • Hoe kan ik mij voorbereiden op het “keukentafelgesprek” als ik een Wmo-aanvraag doe?

 • Nadat mijn partner is overleden weet ik niet goed raad met alle administratie. Hoe moet ik dit aanpakken?

Wat is de VOA niet?

De VOA is geen

 • Mantelzorger

 • Ouderenbezoeker

 • Hulp bij belastingaangifte

 • Boodschappendienst

 • Curator

 • Taxidienst

Maar de VOA weet wel de weg om u op deze terreinen door te verwijzen!

Kan de VOA mij helpen bij de “keukentafelgesprekken”?

Voordat het keukentafelgesprek met de gemeente plaatsvindt, kan de VOA de hulpvraag met u doornemen en samen met u het gesprek oefenen. Tijdens het gesprek wordt breder gekeken dan alleen het probleem dat u ondervindt, bijvoorbeeld: hoe ziet uw dag eruit, wat doet u zoal, hoe is uw inkomenspositie, hoe zijn uw contacten in de buurt… Als u het gesprek niet alleen aandurft, kan de VOA ook tijdens het gesprek u helpen om uw situatie goed over te brengen.

Hoe schakel ik de VOA van de KBO Wateringen in?

U kunt de VOA in Wateringen rechtstreeks inschakelen door een telefoontje of e-mail te sturen aan:

Petra Rouss, telefoon 0174 -298075 of E-mailen

UC

[ In totaal 664 maal bekeken, vandaag 1 maal ]