Het Bestuur | Van KBO Wateringen

Bestuursleden KBO Wateringen

Voorzitter


Mevrouw A.E.M. (Annelies) van der Hee-Lammers
Santiagosingel 24, 2548 HN ‘s-Gravenhage
Voorzitter e-mailen
Tel: 0174-295294, Mobiel: 06-18493784

Vice-voorzitter

Vis TheoP1040274ab
De heer Th.L. (Theo) Vis
Noordweg 40, 2291 EE Wateringen
Vice-voorzitter e-mailen
Tel. 0174-293008, Mobiel: 06-21530304

Secretaris

Dick Kraaijenbrink2015
De heer D. (Dick) Kraaijenbrink
Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen
Secretaris e-mailen
Tel: 0174-293038, Mobiel: 06-51504571

Penningmeester

Hans Vollering1
De heer J.J. (Hans) Vollering
Andriessenlaan 62, 2692 CE ‘s-Gravenzande
Penningmeester e-mailen
Mobiel: 06-37437880

Ledenadministratie


De heer C.W.J. (Kees) Grolleman
Endezant 47, 2285 LH Rijswijk
Ledenadministratie e-mailen
Tel. 070-3106586
Mobiel: 06-45428127


De heer M.P.A. (Martin) Olsthoorn
De Witte Emile 25, 2291 JT Wateringen
E-Mailen
Tel. 0174-287431, Mobiel 06-38191224

Corrie van Rossum
Mevrouw C.H.M. (Corrie) van Rossum-Broch
Pieter van der Plasstraat 10, 2291 SE Wateringen
E-Mailen
Tel. 0174-292168, Mobiel: 06-49594140

Inlichtingen over vacatures bij de Secretaris of de Voorzitter

 

Commissieleden KBO Wateringen:

Commissie Bridge

Jan de Kok
De heer J.L.A.M. (Jan) de Kok
Mommastraat 19, 2291 RR Wateringen
E-Mailen
Tel. 0174-785167, Mobiel: 06-38404547


De heer C.W.J. (Kees) Grolleman
Endezant 47, 2285 LH Rijswijk
E-Mailen
Tel. 070-3106586, Mobiel: 06-45428127

Commissie Klaverjas


De heer M.P.A. (Martin) Olsthoorn
De Witte Emile 25, 2291 JT Wateringen
E-Mailen
Tel. 0174-287431, Mobiel 06-38191224


De heer Th. Mulder
E-mailen
Tel. 0174-298727 

Commissie Biljart

Vis TheoP1040274ab
De heer Th.L. (Theo) Vis
Noordweg 40, 2291 EE Wateringen
E-mailen
Tel. 0174-293008, Mobiel: 06-21530304


De heer C. (Cees) Duynisveld
Wilhelminastraat 17, 2291 TX Wateringen
E-Mailen
Tel. 0174-296821, Mobiel: 06-10770400

Redactiecommissie Nieuwsbrief

thea bekkers2_pp
Mevrouw Th.M. (Thea) Bekkers
v.d. Kerckhovestraat 3, 2291 RE Wateringen
E-Mailen
Tel. 0174-294899, Mobiel 06-54948214


De heer P. (Piet) Pool
Van Doornicksingel 46, 2291 RH Wateringen
E-Mailen
Tel. 0174-292024 

Commissie Uit Goed Voor U


De heer M.P.A. (Martin) Olsthoorn
De Witte Emile 25, 2291 JT Wateringen
E-Mailen
Tel. 0174-287431, Mobiel 06-38191224


Mevr. J.A.M. (Coby) van der Knaap
Kerklaan 28 C, 2291 CH Wateringen
E-Mailen
Tel. 0174-294163, Mobiel 06-36563076
Vis TheoP1040274ab
De heer Th.L. (Theo) Vis
Noordweg 40, 2291 EE Wateringen
E-Mailen
Tel. 0174-293008, Mobiel: 06-21530304
Mulder Joke P1040281ab
Mevr. J.M.F (Joke) Mulder
Pr. Hendrikstraat 85, 2291 EP Wateringen
E-Mailen
Tel. 0174-298727

Commissie Creatief

Algemeen e-mailadres Creatief

Commissie Ouderenadvies (belangenbehartiging)


Mevrouw A.E.M. (Annelies) van der Hee-Lammers
E-mailen
Tel. 0174-295294  Mobiel: 06-18493784

Vrijwillige Ouderen Adviseur

foto Petra rouss1
Mevrouw P.M.G. (Petra) Rouss-v.d. Jagt
Tel. 0174 -298075
E-Mailen

Webmaster


Mevrouw E. van der Valk
E-Mailen

[ In totaal 3.039 maal bekeken, vandaag 1 maal ]