Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022 van de KBO afdeling Wateringen

 

Het bestuur van de vereniging bestond in 2022 uit mw. A.E.M. van der Hee-Lammers (voorzitter), dhr. Th.J. Vis (vice-voorzitter), dhr. D. Kraaijenbrink (secretaris), dhr. J.J. Vollering (penningmeester), dhr. C.W.J. Grolleman (lid), dhr. M.P.A. Olsthoorn (lid) en mw. C.H.M.  van Rossum-Broch.

Begin 2022 telde de vereniging 591 gewone leden, eind 2022 waren dat er 572, jammer genoeg een daling met 19 leden. Er zijn ons helaas ook weer een aantal trouwe leden ontvallen.

Na de laatste lockdown vanaf half november 2021 startte onze activiteiten begin februari weer op.

Naast algemene ondersteuning van ouderen (door onder meer de Vrijwillige Ouderenadviseur en de Belastinginvullers) ontplooide de vereniging gedurende 2022 wekelijkse activiteiten onder meer op het gebied van Biljart, Bridge, Creativiteit en Klaverjas. Ongeveer een derde van onze leden nam aan één of meer van deze activiteiten deel. De jaarlijkse feestelijke drives met Pasen en met Kerst konden dit jaar gelukkig weer doorgaan.

In het jaar 2022 werden door de commissie ‘Uit Goed Voor U’ de volgende activiteiten georganiseerd: bezoek aan een lunchconcert in Amare op 11 maart, vertoning van de film ‘De Laatste kouwe Tuinder’ op 23 maart, bezoeken aan Vander Klooster mode op 30 maart en 12 oktober, een excursie door Quirien van Vliet op 13 april, een uitgaansdag naar Harderwijk op 18 mei, de vakantieweek van 9 juli tot en met 16 juli in Oldenzaal, het kaartweekend van 16 tot en met 18 september in Venray, een bezoek aan het Delflandhuis in Delft op 16 november en een bezoek aan het Europese Parlement op 9 december.

Op 22 april kwamen ongeveer 45 vrijwilligers gedurende hun jaarlijkse uitgaansmiddag bijeen bij VELO voor een pub quiz, een borreluurtje en een buffet.

Op 17 mei 2022 vond de Algemene Vergadering plaats. De heer D. Kraaijenbrink werd herkozen.

Gedurende de zomermaanden juli en augustus werden de activiteiten gehouden op dinsdagmiddag.

Het seizoen 2022-2023 werd op 6 september 2022 geopend met een bijeenkomst met een korte dienst door diaken Walther Burgering ondersteund door Nico Meijer. Muzikale ondersteuning was er door het meezingkoor De Waterlanders.

Het kaartweekend werd bij de bridgers gewonnen door Henny van Putten met Dick Kraaijenbrink en bij het klaverjassen door Leny Righarts-Onings. Er was in 2022 geen klaverjasmarathon.

Van 5 t/m 27 september konden de leden met een Rabobankrekening (die ook lid zijn van de Rabobank) onze vereniging steunen door hun stemmen uit te brengen in de Rabobank Clubsupport Campagne. In 2022 stemde u € 1667,05 voor ons bij elkaar, proficiat!

Rond Sinterklaas werden de ruim 40 vrijwilligers bedacht met een cadeautje voor hun inzet.

Op 20 december vond de kerstviering plaats met een korte dienst door diaken Walther Burgering ondersteund door Nico Meijer, muzikale bijdrage door Komfort & Joy en afgesloten met een (Indisch) buffet met een gesponsord ijsje toe.

Uw bestuur vergaderde acht maal in 2022. Daarnaast bezochten één of meer bestuursleden de reguliere vergaderingen van de gezamenlijke Westlandse KBO’s, van de KBO-regio Delft-Westland-Oostland (DWO) en van de provinciale KBO-ZH.

Wateringen, 18 februari 2023,
D. Kraaijenbrink, secretaris

[ In totaal 9 maal bekeken, vandaag 1 maal ]

Dit vind je misschien ook leuk...