Jaarverslag 2023

Het bestuur van de vereniging bestond in 2023 uit mw. A.E.M. van der Hee-Lammers (voorzitter), dhr. Th.J. Vis (vice-voorzitter), dhr. D. Kraaijenbrink (secretaris), dhr. J.J. Vollering (penningmeester), dhr. C.W.J. Grolleman (lid), dhr. M.P.A. Olsthoorn (lid) en mw. C.H.M. van Rossum-Broch. Op 20 april trad dhr. Th.J. Vis af en werd opgevolgd door dhr. R.H.M. Nouwen.

Begin 2023 telde de vereniging 572 gewone leden, eind 2023 waren dat er 569, praktisch gelijk.
Er zijn ons helaas ook weer een aantal trouwe leden ontvallen.

Naast algemene ondersteuning van ouderen (door onder meer de Vrijwillige Ouderenadviseur en de Belastinginvullers) ontplooide de vereniging gedurende 2023 wekelijkse activiteiten onder meer op het gebied van Biljart, Bridge, Creativiteit en Klaverjas. Ongeveer een derde van onze leden nam aan één of meer van deze activiteiten deel waaronder de jaarlijkse feestelijke drives met Pasen en met Kerst.

In het jaar 2023 werden onder auspiciën van de commissie ‘Uit Goed Voor U’ de volgende activiteiten aangeboden: een bezoek aan Juva (energiebedrijf Poeldijk) op 22 februari, bezoeken aan Vander Klooster mode op 29 maart en 18 oktober, een wandeling door Den Haag op 26 april, een uitgaansdag naar het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom op 24 mei, een vakantieweek van 9 juli tot en met 14 juli in Odoorn, een bezoek aan het Kröller Mullermuseum met de Museum Plusbus op 30 augustus, een Ooievaart door Den Haag op 13 september, een Bedevaart naar Brielle op 27 september en een lunchconcert in de Nieuwe Kerk in Den Haag op 11 december.
Het kaartweekend werd dit jaar vervangen door een bridgemarathon op zondag 12 november, gewonnen door Petra Zuydgeest en Desiree Wijtenburg, en een klaverjas(paas)marathon op dinsdag 4 april gewonnen door Ton de Kok.

Op 14 april kwamen ongeveer 45 vrijwilligers gedurende hun jaarlijkse uitgaansmiddag bijeen bij VELO voor een pub quiz, een borreluurtje en een barbecue.
Rond Sinterklaas werden de ruim 40 vrijwilligers bedacht met een cadeautje voor hun inzet.

Op 20 april 2023 vond de Algemene Vergadering plaats. Mevrouw Annelies van der Hee-Lammers en mevrouw Corrie van Rossum-Broch werden herkozen, de heer Theo Vis trad af en de heer Ruud Nouwen werd benoemd tot bestuurslid.

Gedurende de zomermaanden juli en augustus werden de activiteiten gehouden op dinsdagmiddag.

Het seizoen 2023-2024 werd op 5 september 2023 geopend met een bijeenkomst met een korte dienst door diaken Walther Burgering ondersteund door Elleke van der Knaap. De muzikale omlijsting was opnieuw in handen van het meezingkoor De Waterlanders.

Van 4 t/m 26 september konden de leden met een Rabobankrekening (die ook lid zijn van de Rabobank) onze vereniging steunen door hun stemmen uit te brengen in de Rabobank Clubsupport Campagne. In 2023 stemde u € 1266,65 voor ons bij elkaar, proficiat!

Op 19 december vond de kerstviering plaats met een korte dienst door diaken Walther Burgering ondersteund door Elleke van der Knaap, muzikale bijdrage door Ferry Koestering en afgesloten met een (Indisch) buffet met een ijsje toe.

Uw bestuur vergaderde acht maal in 2023. Daarnaast bezochten één of meer bestuursleden de reguliere vergaderingen van de gezamenlijke Westlandse KBO’s en PCOB’s, van de KBO-regio Delft-Westland-Oostland (DWO) en van de provinciale KBO-ZH.

Wateringen, 14 maart 2024,
D. Kraaijenbrink, secretaris

[ In totaal 9 maal bekeken, vandaag 1 maal ]

Dit vind je misschien ook leuk...